IPCop - Samodzielna dystrybucja Linux, pełniąca rolę routera i firewalla z polskim interfejsem i zarządzaniem przez przeglądarkę.
Stałe i czasowe blokowanie P2P

P2P jest zmorą sieci lokalnym opartych na łączach asymetrycznych czyli takich gdzie upload jest mniejszy niż download, do wysyłania poczty, przeglądania stron wystarczy mniejszy upload ale jeżeli zostanie zapchany przez P2P to wysyłanie poczty i przeglądanie stron staje się praktycznie nie możliwe. Pobieramy z http://mh-lantech.css-hamburg.de/ipcop/ pakiet p2pblock, instalujemy go i przechodzimy do zakładki Usługi -> P2Pblock i wybieramy jakie programy mają być blokowane.
Ta metoda powoduje że P2P będzie blokowane przez cały czas, możemy skonfigurować IPCop tak aby blokował ruch P2P tylko w określonych godzinach, w tym celu logujemy się do IPCop przez program putty po zalogowaniu wpisujemy fcrontab -e i wpisujemy na końcu dwie linijki:
00 08 * * * /etc/rc.d/rc.p2pblock start >/dev/null 2>&1
30 22 * * * /etc/rc.d/rc.p2pblock stop >/dev/null 2>&1
Po wpisaniu wciskamy kolejno: [ESC] [:] [w] [q] [ENTER]
Pierwsze cyfry oznaczają godzinę o której ma się uruchomić dane polecenie, są one jednak odwrócone czyli godzina 12:54 to będzie 54 12, dobierzmy godzinę właczenia i wyłaczenia P2P dla naszych potrzeb.
End
Wszelkie prawa zastrzeżone ColNet 2006 - 2008 strona wygenerowana w 0.0001 sekund
Strona znajduje się na serwerze elektorda.pl